We use cookies on this site in order to make it works, and for the traffic analysis and the advertising.
You can refuse or configure cookies by purposes.
We thank you to accept cookies which makes this site work.

Aan welke eisen moet een makelaar voldoen?

mandatory answer

Question 1

Heeft u al eens gebruik gemaaakt van een makelaar in Nederland en zo ja waar voor?

Question 2

In Nederland was u tevreden over de service en het kosten van de makelaar?

uncheck

Comments

mandatory answer

Question 3

Heeft u wel eens beroep gedaan op een makelaar in het buitenland?

Question 4

En als uw antwoord ja was, was u tevreden over de kosten en de service in het buitenland?

mandatory answer

Question 5

Mocht u in het buitenland zou willen kopen, wat zou het zijn?

uncheck

Question 6

In welke prijs klasse?

uncheck

mandatory answer

Question 7

Wat is belangrijk voor u wat betreft een buitenlandse makelaar?

Comments

mandatory answer

Question 8

Waar zou u het liefst iets kopen?
You too, create your online questionnaire!
It's free and easy.
Let's go!